نقش نوجوانان در پیروزی انقلاب

جوانان در جریان انقلاب اسلامی، هویت ملی و دینی خود را باز یافتند و برای ساختن آینده ایران احساس مسوولیت كردند.

اعتماد امام خمینی (ره) به جوانان و متقابلا ایمان آنها به رهبرشان باعث شد كه پس از پیروزی انقلاب نیز قشر جوان با عزمی استوار و اتكای به نفس فراوان، وارد عرصه های مختلف شوند.

امام خمینی (ره) همواره بر این نكته تأكید داشتند كه همانگونه كه انقلاب با همت جوانان پیروز شد، این جوانان باید در صحنه های مختلف انقلاب حضوری فعال داشته باشند.

بدون شك جوانان همانگونه كه در پیروزی انقلاب اسلامی و شكل گیری آن نقش بسزایی داشتند در تداوم انقلاب اسلامی و تثبیت آن نیز دارای نقش محوری هستند و همراهی آنان تضمینی برای آینده انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف آن در تمام زمینه‎ها خواهد بود.

1399-12-03