کمک های مومنانه در ایام کرونا

ارزش‌های بزرگ، جامعه را می‌سازند و از آن صیانت می‌کنند و شیوع ویروس کرونا هرچند مردم را با مشکلاتی روبرو ساخت اما توانست بار دیگر ارزش‌هایی را که پیشینیان ما همواره  به آن توصیه می‌کردند بار دیگر در جامعه احیا و تقویت شود.

1399-12-02