بدون تعارف با انقلاب

یکی از مهم ترین آفت های همه ی انقلاب ها ارتجاع است.

بشنوید از زبان رهبر انقلاب اسلامی

دانلود فیلم

 

1399-12-02